DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende weigert in het Kamerdebat over de kabinetsruzie over Afghanistan een oordeel te geven over uitlatingen van vicepremier en PvdA-leider Wouter Bos eerder deze week.

Bos zei dat hij wil dat het kabinet vrijdag definitief besluit geen nieuwe missie in Uruzgan te beginnen.

Balkenende zei dat hij ''natuurlijk een mening'' heeft over de oproep van Bos. ''Maar die hoort besproken te worden daar waar het hoort en dat is in de ministerraad.'' Volgens Balkenende is het zo als het is al ''ingewikkeld genoeg''.

Prematuur

De minister-president vindt het "prematuur" als uitspraken worden gedaan over de toekomstige rol in Afghanistan voordat het kabinet een besluit daarover heeft genomen. Z

Bos zei even later echter dat hij er geen behoefte aan heeft iets terug te nemen en "dat dit impliceert dat ik het niet prematuur vind." Hij had met zijn uitlatingen duidelijkheid willen scheppen over het standpunt van de PvdA-ministers in het kabinet, zei hij.

Bos zei overigens dat hij net als Balkenende vindt dat besluiten pas in de ministerraad worden genomen. Dat gebeurt wat hem betreft vrijdag.

Botsing

De oproep van Bos heeft geleid tot een harde botsing tussen CDA en PvdA, maar Balkenende wil die niet verder in de Kamer uitvechten. ''U vraagt mij om commentaar, ik doe dat niet'', zei Balkenende tegen SP-leider Agnes Kant.

''Ik heb geen oordeel gegeven in de media, dat doe ik ook hier niet, dat moet gebeuren in het kabinet zelf. Ik zal de zaken aan de orde stellen in het kabinet zelf.''

Bos

Vicepremier Wouter Bos heeft donderdag na lang aandringen van de oppositie ook in de Tweede Kamer gezegd dat het kabinet wat hem betreft het NAVO-verzoek voor een trainingsmissie in de Afghaanse provincie Uruzgan moet afwijzen.

Eerder had hij dat al in de media en op een partijbijeenkomst gezegd. Uitgedaagd door de SP weigerde Bos aanvankelijk de afwijzing te herhalen.

Hij hield het erbij dat het kabinet de afgelopen tijd verscheidene opties voor Afghanistan heeft besproken en dat het kabinet nog een besluit moet nemen.

Rouvoet

Vicepremier André Rouvoet van de ChristenUnie zei de opvattingen van individuele ministers of smaldelen in het kabinet "irrelevant" te vinden.

Hij wilde daarom niet in het parlement ingaan op opties die al dan niet aan de orde zijn over de toekomstige rol van Nederland in Afghanistan.

Verder weigerde ook Rouvoet te reageren op uitlatingen van Bos. Volgens Rouvoet behoort het staatsrechtelijk gezien niet tot zijn taak om collega's te jureren of te becommentariëren.

Motie

De PvdA zei een motie van de SP die het kabinet oproept definitief een streep te halen door een Nederlandse rol in Uruzgan, niet ondersteunen.

PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer zei donderdag in het Kamerdebat over de kabinetsruzie over Afghanistan dat ze de motie niet hóeft te steunen omdat ze al twee jaar vindt en zegt dat een nieuwe missie in Uruzgan onbespreekbaar is.

Wat Hamer betreft kan het kabinet nu zo snel mogelijk een besluit nemen om in elk geval niet verder te gaan in Uruzgan.

''Alle informatie is helder en duidelijk. U kent het standpunt van de PvdA-fractie en nu ook van het PvdA-smaldeel in het kabinet. Ik heb er alle vertrouwen in dat het kabinet tot een goed besluit komt.''

Spoeddebat over Afghanistan