RIJSWIJK - Minder dan de helft van alle stemgerechtigden (49 procent) zegt woensdag 3 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen absoluut te gaan stemmen.

Nog nooit was er zo'n lage intentie om de gang naar het stemlokaal te maken, stelt onderzoeksbureau BMC, die de steekproef onder ruim 1100 mensen door TNS NIPO heeft laten uitvoeren.

De meest genoemde reden om niet te gaan stemmen is dat mensen geen interesse hebben. 34 procent van de niet-stemmers noemt dat als reden. 21 procent van de mensen die niet de gang naar de stembus maken, weet niet op welke partij zij moeten stemmen.

Interesse

''Meer dan de helft van de mensen is niet of nauwelijks geïnteresseerd in de lokale politiek. Daarmee is de interesse in de lokale politiek ten opzichte van 2006 gedaald. Toen vond de helft van de mensen dit'', aldus de onderzoekers.

Als tijdens gemeenteraadsverkiezingen wordt gekozen, doen stemmers (42 procent) dat vooral op basis van landelijke afwegingen, 22 procent laat zijn stem bepalen door lokale overwegingen en 22 procent door zowel landelijke als lokale afwegingen.

VVD

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gaan mensen het meest stemmen op de VVD (14 procent) en het CDA (13 procent), al zijn ze niet de winnaars, stellen de onderzoekers. De prognose is dat de PVV een van de winnaars van de verkiezingen gaat worden, weten de onderzoekers.

Zeker 10 procent geeft aan dat zij op de PVV gaat stemmen ervan uitgaande dat de PVV overal zou meedoen. In werkelijkheid doet die partij maar in twee gemeenten (Almere en Den Haag) mee. Volgens de peiling wordt de PvdA de grootste verliezer.

PVV

Een vijfde van de ondervraagden zegt dat de komst van de PVV in de landelijke politiek een extra reden is om te gaan stemmen. Voor 23 procent is dat niet het geval. Intussen is het cynisme over de eigen invloed gestegen. Ruim 60 procent vindt dat raadsleden zich niet bekommeren om zijn mening.

Als het om de onderwerpen gaat krijgt veiligheid de eerste prioriteit, daarna komen achtereenvolgens jeugdproblematiek en onderhoud leefomgeving. Integratie speelt vrijwel geen rol in de lokale politiek.

Het onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van BMC. Het is via internet aan mensen is voorgelegd en bestond uit twee rondes (november 2009 en februari 2010). De vragenlijsten zijn twee keer door ruim 1100 mensen ingevuld.