NOORDWIJK - Gemeenten moeten coffeeshops in de buurt van scholen weren om te voorkomen dat kinderen met softdrugs in aanraking komen.

In het regeerakkoord staat dat er geen coffeeshops mogen zijn binnen een straal van 250 meter van een school. Premier Jan Peter Balkenende wil daar aan vasthouden. ''Afspraak is afspraak.''

Hij zei dat maandagavond op een campagnebijeenkomst in Noordwijk ter gelegenheid van de ophanden zijnde gemeenteraadsverkiezingen. Balkenende verzet zich vooral tegen de Amsterdamse burgemeester Job Cohen.

De PvdA'er zei onlangs dat hij naar andere maatregelen wil kijken om kinderen ervan te weerhouden softdrugs te gaan gebruiken.

Dwingend

Cohen vindt ook dat de landelijke afspraken niet dwingend zijn voor gemeenten. Balkenende zei in een reactie dat het juist belangrijk is een centrale richtlijn te hebben. Hij wees erop dat veel gemeenten er nu wel toe overgaan de coffeeshops te sluiten.

''We moeten kinderen niet confronteren met de vaak zorgelijke omgeving van deze verkooppunten.'' De premier wees erop dat is aangetoond dat het gebruik van softdrugs leidt tot meer schooluitval.

Beschavingsoffensief

Daarnaast maakte Balkenende van de gelegenheid gebruik om de eerder door het CDA in gang gezette 'beschavingsoffensief' nieuw leven in te blazen. Hij benadrukte dat Nederlanders aardiger tegen elkaar moeten zijn, respect voor elkaar tonen maar ook grenzen stellen.

En tegelijk mensen die daar lak aan hebben, aanspreken op hun ongewenste gedrag. Wijken en buurten zouden tien regels moeten opstellen over hoe mensen zich dienen te gedragen om verloedering tegen te gaan.

Normloos

Balkenende vond dat de overheid en lagere overheden hard moeten optreden tegen normloos gedrag. Daarbij doelde hij op agressie tegen hulpverleners en andere mensen in publieke functies. Maar de premier vond ook dat politici het goede voorbeeld moeten geven.

En juist daar is ook sprake van verruwing in het debat, onder meer door ruig taalgebruik. Maar volgens hem blijkt uit onderzoek dat mensen, en ook jongeren, geen hogere waardering krijgen als politici straattaal gebruiken.

''De politiek haalt zichzelf neer'', aldus Balkenende.