DEN HAAG - Het gebruik van de Nederlandse taal wordt verankerd in de grondwet. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten.

Het kabinet wil daarmee zeker stellen dat het gebruik van het Nederlands niet in de verdrukking komt nu er in ons land steeds meer talen worden gesproken.

Vooral het Engels wint terrein, stelt het kabinet vast. Dat komt omdat er steeds meer contacten zijn met het buitenland en er meer buitenlanders hier komen wonen.

Door de positie van het Nederlands in de grondwet vast te leggen, wordt zeker gesteld dat mensen in Nederland altijd met de eigen taal uit de voeten kunnen.

Friese taal

Ook over de positie van de Friese taal komt er een bepaling in de grondwet.

Het wetsvoorstel, dat nu voor advies naar de Raad van State gaat, vloeit voort uit het regeerakkoord. Daarin staat dat de overheid het gebruik van het Nederlands als bestuurstaal en cultuur- en omgangstaal bevordert door onze taal in de grondwet vast te leggen.

Vooral regeringspartijen CDA en ChristenUnie hadden hier al langere tijd op aangedrongen.