DEN HAAG - VVD-leider Mark Rutte vindt dat het CDA het platteland aan het vergeten is. Bij het aantal agenten in minder bevolkte gebieden, de mogelijkheden voor natuur en de aanpak van de krimp op het platteland geeft het CDA in de ogen van Rutte niet thuis.

''De VVD maakt geld vrij voor minstens duizend agenten voor het platteland, het CDA blijft hangen in de discussie of de bezuinigingen bij de politie nu wel of niet ten koste gaan van het blauw op straat'', aldus Rutte donderdag.

De manier waarop het CDA wetgeving rond natuurgebieden wil toepassen, zorgt er verder volgens hem voor dat het land op slot komt te zitten.

Natuurrecreatie

''Bedrijven mogen niet meer uitbreiden, boeren moeten hun koeien op stal houden en natuurrecreatie wordt aan banden gelegd. Zo kun je niet met de buitengebieden omgaan", aldus Rutte.

De druppel die de emmer deed overlopen was in de ogen van de VVD-leider de opmerking van CDA-staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) vorige week dat mensen beter geen huis kunnen kopen in dunbevolkte gebieden, omdat die door de verwachte krimp over een paar jaar mogelijk onverkoopbaar zijn. ''Ongehoord'', vindt Rutte.

Weg kwijt

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel stelt in een reactie dat Rutte ''een beetje de weg kwijt'' is. ''Het CDA is de enige partij die zich al jaren inzet voor het landelijk gebied, terwijl de VVD een Randstadpartij is die nog nooit oog heeft gehad voor de dorpen in de regio'', aldus Van Geel.

Volgens hem zijn er de afgelopen jaren juist drieduizend agenten bijgekomen, en het komend jaar nog eens duizend. Volgens Van Geel is het ook juist de VVD ''die boeren hun inkomsten af wil nemen door het Europees landbouwbeleid af te schaffen.''