DEN HAAG - Het verzoek van de NAVO aan Nederland om langer in de Afghaanse provincie Uruzgan te blijven is voor vicepremier en PvdA-leider Wouter Bos niet aan de orde.

Bos liet merken dat het weliswaar een van de opties is die het kabinet onderzoekt, maar dat het wat hem betreft niet zal gebeuren.

''U kent het standpunt van de PvdA'', zei hij donderdag tegen journalisten in het Tweede Kamergebouw.

Sociaaldemocraten

De PvdA wil geen nieuwe militaire missie in Uruzgan. Ook willen de sociaaldemocraten geen grote missie buiten Uruzgan. Bos bevestigde dat hij als PvdA-leider op een lijn zit met de PvdA-fractie.

Het wordt steeds duidelijker dat de kwestie-Uruzgan tot een nieuw conflict leidt tussen de grootste regeringspartijen CDA en PvdA. Maar, zo benadrukte Bos, ''we lossen ze één voor één op.''

Bos wilde niet ingaan op de suggestie dat hij toch wist dat minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken de NAVO eerder had verzocht Nederland een officieel verzoek te sturen. ''In elk geval niet namens mij'', zei Bos.

Verhagen

Verhagen zei later op de avond in Den Haag Vandaag dat hij juist vanwege de gevoeligheid van het dossier alle contacten met de NAVO van tevoren heeft afgestemd met alle ministers, ''ook met de heer Bos''.

Verhagen zei te begrijpen dat Bos juist in verkiezingsstrijd verwijst naar het standpunt van zijn PvdA, ''maar een vicepremier die spreekt voor het hele land en niet voor zijn eigen partij''. Hij zei dat het kabinet ''in zijn totaliteit'' aan de Tweede Kamer heeft gezegd dat het de opties waaronder het NAVO-verzoek zal overwegen en onderzoeken.