'Geen Nederlandse steun aan Griekenland'

DEN HAAG - De voltallige Tweede Kamer ziet Nederlandse financiële steun aan Griekenland niet zitten.

Volgens PvdA, VVD, SP en PVV kan het niet zo zijn dat de belastingbetaler hier moet opdraaien voor de financiële problemen in Griekenland.

Het CDA heeft ''een zeer sterke voorkeur'' dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te hulp schiet, en niet de Europese Unie.

CDA-Kamerlid Frans de Nerée wees er donderdag tijdens een debat op dat er de afgelopen tijd miljarden beschikbaar zijn gesteld aan instituten als het IMF en de Wereldbank om hulp te bieden. Voor Nederland is de grens bereikt, aldus de CDA'er.

Garantie

De VVD eiste de garantie van minister Wouter Bos (Financiën) dat Nederland niet meewerkt aan een in Europa opgezette reddingsactie. VVD-Kamerlid Frans Weekers zei dat Griekenland de problemen volledig aan zichzelf te wijten heeft.

Volgens hem hebben de Grieken de Europese Unie ''jarenlang belazerd en bedonderd'' met verkeerde cijfers over de financiële positie. ''Dit is de straf van de markt voor Griekenland'', aldus Weekers. Hulp door het IMF kan volgens de VVD eventueel wel.

Via noodleningen van het IMF onder strikte voorwaarden ziet coalitiepartij PvdA ook wel mogelijkheden voor hulp.

Stabiliteitspact

PvdA-Kamerlid Paul Tang wees erop dat de basis van het Europese stabiliteitspact en de gezamenlijke euro nu juist is dat iedereen zijn eigen problemen oplost.

Bovendien zou financiële hulp maar kort een geruststellend effect hebben, verwacht Tang. Volgens de SP en PVV heeft Griekenland Europa nu genoeg belazerd.

Momenteel zijn de EU-lidstaten in Brussel bijeen voor beraad. In een verklaring hebben de EU-leiders zojuist laten weten dat Griekenland extra inspanningen moet leveren om zijn hoge begrotingstekort weg te werken. Zo nodig zijn de EU-lidstaten bereid tot actie.

Niet aan de orde

Wouter Bos liet in een reactie weten dan financiële steun in enigerlei vorm aan Griekenland voor de Europese Unie als geheel of voor afzonderlijke lidstaten niet aan de orde is.

Hij benadrukte dat Griekenland zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van zijn financiële problemen en eventueel extra maatregelen moet nemen.

Tip de redactie