DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft moeite met een verhoging van de tarieven van verblijfsvergunningen. De vrees bestaat dat te hoge kosten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden afgewenteld op mensen die deze papieren nodig hebben.

Dat bleek woensdag tijdens een debat met staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) over maatregelen om onder meer hoogopgeleide buitenlanders makkelijker in Nederland aan de slag te laten gaan.

VVD'er Paul de Krom stelde dat juist deze kennismigranten veel meer aan leges kwijt zullen zijn.

Volgens Albayrak verdienen de kenniswerkers die naar Nederland komen over het algemeen goed genoeg om de hogere kosten op te kunnen brengen.

Verder wierp ze tegen dat de hoogte van de leges gekoppeld is aan de kosten die worden gemaakt.

Goedkoper werken

Ze zei niet uit te sluiten dat de IND door invoering van een nieuw systeem goedkoper kan gaan werken, maar wilde zich daar nu nog niet op vastleggen.

Zo wilde PvdA'er Hans Spekman nu al bekijken wat een prijsverlaging van 10 procent zou betekenen voor de werkwijze van de IND.

Onderzoek

De staatssecretaris wees er ook op dat door de eenvoudiger procedures die zij nu mogelijk maakt, er minder vaak verblijfspapieren nodig zullen zijn.

Overigens loopt er nog een onderzoek naar de kosten die de IND maakt. Dat is dit voorjaar klaar.