AMSTERDAM - Het huidige kabinet is ministerieel verantwoordelijk voor de besluiten rondom de inval in Irak, maar niet voor de procedurele gang van zaken rondom de besluitvorming.

Daarom heeft het kabinet ook niet de behoefte inhoudelijk in te gaan op de kritiek van de commissie Davids dat premier Balkenende in 2003 gebrek aan regie zou hebben getoond. Dat zegt vicepremier André Rouvoet tegen NU.nl.

"Het rapport Davids, dat 550 pagina's telt, geeft een uitgebreide beschrijving van de feitelijke gang van zaken. De rol van betrokkenen destijds - en dus ook de minister-president - nemen we zoals het er ligt. We voelen ons als kabinet niet verplicht om een reactie te geven op iedere punt en komma. Iedere betrokken persoon heeft daar andere herinneringen bij en dat mag ook", aldus Rouvoet.

Hij erkent dat de Kamer destijds beter geïnformeerd had kunnen worden en noemt dat de belangrijkste les voor de toekomst.

"Daar gaat het om in onze ministeriële verantwoordelijkheid. We zijn niet verantwoordelijk voor of er wel of niet een aparte vergadering over een onderwerp is geweest, hoelang dat heeft geduurd en wie wat heeft gezegd. Je bent verantwoordelijk voor het beleid en de uitspraken van je voorgangers. Als er nu een kabinet had gezeten zonder 1 speler die destijds betrokken was, dan zouden die bewindslieden ook niets hebben moeten vinden van de besluitvorming, wel van het besluit."