Opluchting bij coalitie om reactie kabinet

DEN HAAG - De PvdA vindt dat het kabinet de gemaakte fouten in de besluitvorming over Irak ''ruiterlijk erkent''. De reactie van het kabinet dinsdag is daarom een heel andere dan de eerste reactie van premier Jan Peter Balkenende in januari.

PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer is blij met de brief, zei ze dinsdag.

Hamer zei dat de kabinetsreactie recht doet aan het rapport van de commissie-Davids en dat de premier ruiterlijk erkent wat er is misgegaan. Belangrijk voor haar is ook dat het kabinet lessen trekt voor de toekomst. ''Dat geeft vertrouwen dat het nooit weer zo gaat als het is gegaan.''

Een parlementaire enquête is voor Hamer niet meer nodig. ''De commissie heeft alles onderzocht. Het is nu genoeg'', aldus Hamer.

Afgewogen verhaal

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel vindt dat het kabinet met een ''afgewogen verhaal'' is gekomen met de reactie op het Irakrapport van de commissie-Davids.

''Of de informatieverstrekking aan de Kamer volledig of onjuist was, dat is niet aan de orde. Het gaat er meer om dat meer informatie op sommige punten wel had gekund'', aldus Van Geel.

Volgens Van Geel zijn het kabinet en de Kamer met de brief ''dichter bij elkaar gekomen''. Ze weten nu beter hoe ze voortaan met deze situaties moeten omgaan.

Opgelucht

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) is opgelucht dat het kabinet het eens is geworden over een gezamenlijke reactie op het Irakrapport van de commissie-Davids. ''Het was een lastig proces'', zei Van Middelkoop dinsdag.

Voor hem is de brief ook een bewijs voor het vermogen bij het kabinet dat ''we confrontaties uit het verleden en vraagstukken van oorlog en vrede hebben kunnen verteren''.

Vooral CDA en PvdA waren het de afgelopen zeven jaar zeer oneens over de Amerikaanse inval in Irak in maart 2003.

D66

Het kabinet erkent volgens D66-leider Alexander Pechtold dat het de Tweede Kamer onvolledig heeft geïnformeerd over de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak.

''Er blijft nog maar één vraag over: welke conclusie trekt de PvdA?'', aldus Pechtold dinsdag.

Pechtold noemt de brief over de Irak-kwestie helder. Hij is daar blij mee, maar nog niet tevreden. Hij wil er snel een debat over, zei hij dinsdagmiddag.

Het is immers aan de Kamer om een oordeel over het handelen van het kabinet uit te spreken. Die Kamer is twee keer niet geínformeerd. Dat het kabinet dat zelf aangeeft, is heel belangrijk voor genoemd debat, aldus Pechtold.

SP

SP-leider Agnes Kant is teleurgesteld over de kabinetsreactie op het Irakrapport van de commissie-Davids. Kant ziet niet dat het kabinet verantwoording aflegt. Ze ziet in de brief ook niet dat het kabinet erkent dat het niet goed heeft gehandeld.

''Hoe kon het kabinet, terwijl het wist dat selectieve informatie is verstrekt, politieke steun geven aan een oorlog?'', aldus Kant.

GroenLinks

GroenLinks is niet tevreden met de kabinetsreactie dinsdag op het Irakrapport van de commissie-Davids. Volgens fractievoorzitter Femke Halsema verbindt het kabinet geen politieke conclusies aan ''gemaakte fouten'' en dat vindt ze onacceptabel.

Ze zou het liefst deze week nog over de kwestie met premier Jan Peter Balkenende in debat gaan.  Halsema vindt dat premier Balkenende zich er niet vanaf kan maken met de boodschap dat betrokkenen hieruit ''lessen leren''. Want: ''Balkenende was destijds verantwoordelijk voor de verkeerde beslissingen en is nu verantwoordelijk voor de politieke beoordeling van de gemaakte fouten.''

VVD

De VVD heeft nog veel vragen over de kabinetsreactie op het Irakrapport van de commissie-Davids. De liberalen vinden de conclusies van het kabinet over de manier waarop is omgesprongen met informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD ''stevig''.

Dat zei VVD-fractieleider Mark Rutte dinsdag.  ''Het is ook moeilijk voor een kabinet om over dit soort zaken het parlement te informeren", aldus Rutte.

Hij wees op de brief die het kabinet nog geen uur later stuurde over het formele verzoek van de NAVO aan Nederland om langer te blijven in Afghanistan. ''Die brief blinkt uit in vaagheid.''

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie