DEN HAAG - Een debat in de Tweede Kamer over homodiscriminatie op scholen gaat maandag niet door.

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) is ziek en daardoor vervalt het overleg over een wetsartikel waarmee bijvoorbeeld homoleerlingen en - leraren van school mogen worden gestuurd.

Ongeveer dertig jongeren demonstreerden maandagmiddag voor het Kamergebouw tegen het wetsartikel.

Het homojongerenblad Expreszo had vrijdag jongeren opgeroepen zich ziek te melden van school en naar Den Haag te komen voor een demonstratie.

Discussie

Het wetsartikel dat scholen op religieuze grondslag het recht geeft om openlijk homoleerlingen en -docenten weg te sturen, staat al langer ter discussie.

Het kabinet stelt dat scholen die leraren en leerlingen onder bepaalde omstandigheden mogen blijven weigeren. Een aantal fracties is het daar niet mee eens.

Gesprek

De Kamer nam half december een motie aan, waarin stond dat de regering in gesprek moet gaan met scholen die willen dat hun personeel verklaart dat de homoseksuele levenswijze niet past binnen de opvattingen van de school.

De SP, die de motie indiende, vond het een stap in de richting van de verplichting voor scholen om mensen ongeacht hun achtergrond te accepteren. Dit zou echter bijzondere scholen in de problemen kunnen brengen.

Onduidelijk is wanneer het debat alsnog doorgaat.