DEN HAAG - Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) vindt het uit het oogpunt van de zelfmoordpreventie 'geen gewenste ontwikkeling' dat er een website is met zelfdodingstips. Dat antwoordt hij op vragen uit de Kamer.

Medio november ontstond er commotie over een dergelijke site van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Deze is overigens alleen toegankelijk voor leden.

''De vraag of het bieden van gedetailleerde en op verschillende situaties afgestemde adviezen al dan niet strafbaar is, valt niet in zijn algemeenheid te beantwoorden. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval'', schrijft de minister.

Hij heeft geen wettelijke middelen om de makers van een dergelijke site te verplichten ook aandacht te geven aan alternatieven en organisaties die vrijwillige levensbeëindiging ontmoedigen.