DEN HAAG - Minister Eberhard van der Laan (Integratie) vindt het geen goed idee dat gemeenten vervoer regelen voor mensen die naar een inburgeringscursus moeten. Zeker het gebruik van dure taxi's ziet Van der Laan niet zitten.

Dat antwoordde hij vrijdag op vragen van de PVV.

PVV'er Sietse Fritsma had aan de bel getrokken, omdat de gemeente Gouda taxi's inzet om inburgeraars naar hun cursus te brengen.

Van der Laan zegt zich wel te kunnen voorstellen dat een gemeente in uitzonderlijke gevallen een handje helpt bij het vervoer.

In Gouda wordt een deel van de inburgeringscursussen gegeven op een bedrijventerrein, dat moeilijk te bereiken is met het openbaar vervoer.

Fietsles

In Gouda maken tien mensen die moeilijk ter been zijn gebruik van de taxi. Dat geldt ook voor dertig inburgeraars die voor de les langer dan een uur zouden moeten reizen.

Het gaat voornamelijk om moeders die nog niet kunnen fietsen, zeker niet als ze kinderen mee moeten nemen. Daarom krijgen deze vrouwen fietsles.

Van der Laan vindt dat een goed idee. Omdat de gemeente ook nog bezig is een meer centrale locatie te regelen voor de inburgeringscursus, is hij niet van plan een stokje te steken voor het taxivervoer. Wel dringt hij er bij de gemeente op aan het vervoer zo sober mogelijk te houden.