DEN HAAG - Minister Gerda Verburg (LNV) twijfelt niet aan de betrouwbaarheid van het tankmelkonderzoek waarmee nu wordt vastgesteld of op een bedrijf de Q-koortsbacterie is.

Vrijdag werd de ruiming van een groot melkgeitenbedrijf in Belfeld (Limburg) nog opgeschort na onduidelijkheid over de test.

Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven waren de resultaten van het tankmelkonderzoek op het bewuste bedrijf met bijna 3900 melkgeiten onvoldoende om duidelijkheid te scheppen over de vraag of het bedrijf is besmet.

Verburg zei vrijdag na de wekelijkse ministerraad dat er volgens haar in dit geval fouten in de procedure zijn gemaakt en dat die worden hersteld.

Duidelijkheid

''Ik wil zo spoedig mogelijk duidelijkheid. We gaan verder met testen. Er moet zo snel mogelijk een betrouwbare uitslag komen.''

En: "Als je zo hard werkt als nu de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), kan er altijd iets fout gaan. Dat is nu gebeurd en dat gaan we rechtzetten.''

De bewindsvrouw zei wel ''grote zorgen te hebben bij het bedrijf'' in Belfeld waar al volop lammetjes worden geboren. Ruim tweeduizend geiten zijn drachtig en daarvan heeft de helft al lammetjes gekregen, terwijl de andere helft op het punt staat af te lammeren.

Ziek

De Q-koorts maakte sinds 2007 duizenden mensen ziek. De Q-koortsbacterie komt vrij als een melkgeit een miskraam heeft. Om dat te voorkomen zijn sinds eind december duizenden drachtige geiten gedood.

Ruim 37.000 in de eerste ruimingsronde die eind december begon; 545 bij de acht bedrijven die de VWA deze week nogmaals bezocht om zeker te weten dat er geen drachtige geiten waren achtergebleven.

Ook de getroffen geitenhouders hebben Verburgs aandacht. Landbouworganisatie LTO stelde vrijdag dat de maatregelen om de Q-koorts in te dammen zwaar drukken op de bedrijven.

Noodfonds

Voorzitter Albert Jan Maat vroeg om een noodfonds voor ondernemers die door hun kasgeld raken. Verburg had de inventarisatie van LTO nog niet gezien. Maar ze streeft ernaar de ondernemers zo snel mogelijk helderheid te geven over de toekomst.

Ze weet nog niet wat er moet gebeuren met de mannetjesdieren op de 66 besmette bedrijven die van de Tweede Kamer niet mogen worden geruimd omdat ze geen direct gevaar voor de volksgezondheid vormen.

Verburg:''Ik bezin me nog op de bokken en rammen, maar ik zit wel met de volksgezondheid.''

Negatief

LTO Nederland wil af van het besmet verklaren van een bedrijf met Q-koorts op basis van één positieve test. De melktanks van bedrijven worden om de twee weken gecontroleerd.

Het komt voor dat bedrijven steeds negatief scoren, maar na één positieve test worden toch dieren gedood.

Meer gevallen

Volgens LTO Nederland zijn er meer gevallen als in Belfeld, waar op grond van één test werd besloten tot ruiming, maar in dit geval schortte het College van Beroep voor het bedrijfsleven het doden van de dieren op.

LTO-bestuurder Toon van Hoof, die gaat over diergezondheid, vindt dat deskundigen met een voorstel dienen te komen over hoe moet worden omgegaan met een variatie in de uitslagen van het zogeheten melktankonderzoek.