DEN HAAG - Het kabinet is er vrijdag niet in geslaagd om overeenstemming te bereiken over een reactie op het Irakrapport van de commissie-Davids.

De ministersploeg heeft meer tijd en overleg nodig om tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Dat hebben enkele ministers vrijdag gezegd na afloop van het kabinetsberaad. De vicepremiers André Rouvoet en Wouter Bos en de ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) benadrukten dat zorgvuldigheid bij dit onderwerp boven snelheid gaat.

Trema's op de i

Ter Horst zei dat het niet ging om de puntjes op de i, maar eerder om trema's op de i. Rouvoet sprak tegen dat het overleg moeizaam verloopt en zei dat het goed opschiet.

Volgens Verhagen duurt het zo lang, omdat je een verantwoorde reactie moet geven waarin je als kabinet aangeeft hoe je tegen bepaalde zaken aankijkt en welke lessen je trekt. Bos meldde dat je probeert een debat van zeven jaar op een gezaghebbende manier te beëindigen.

Geen schatting

Het kabinet heeft beloofd om begin februari een reactie naar de Tweede Kamer te sturen. Ter Horst zei dat wat haar betreft het begin van een maand loopt tot de vijftiende. Rouvoet gaat er ook van uit dat de belofte wordt nagekomen en dat er ''een dezer dagen''' een brief komt. Maar Bos was voorzichtig en wilde hierover geen enkele schatting geven.