DEN HAAG - Het CDA is op lokaal niveau sterk naar rechts opgeschoven. Dat zegt politicoloog André Krouwel.

Krouwel, directeur van Kieskompas en politicoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, bevestigde vrijdag een artikel hierover in Trouw.

In de vier grote steden staat de partij met haar standpunten soms naast de PVV (Den Haag) en VVD (Amsterdam) en is soms zelfs rechtser.

Kieskompas is sinds woensdag in de lucht om kiezers op weg te helpen die nog niet weten op welke partij zij bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart moeten stemmen. Ruim zestig gemeenten doen mee. De programma's van lokale partijen, met hun standpunten over bijvoorbeeld veiligheid en integratie, zijn geanalyseerd.

Weglopen

Krouwel onderzoekt al langer de ideologische ontwikkeling bij de christendemocraten. Al sinds de jaren tachtig bespeurt hij een ruk naar rechts bij het CDA, van oorsprong een centrumpartij. ''Het CDA staat niet meer voor grote groepen mensen die de welvaartsstaat koesteren. Die mensen spreekt het CDA minder aan. Je ziet die weglopen naar de ChristenUnie en linkse partijen.''

Onder leiding van premier Jan Peter Balkenende en minister Ab Klink (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) is het CDA volgens Krouwel een rechts-conservatieve partij geworden. ''En die ontwikkeling stopt niet.''

Berlusconi

De belangrijkste verklaring daarvoor is het verval van de linkervleugel. ''De vakbondsvleugel is verzwakt.'' Een tweede reden is de samenwerking op Europees niveau met conservatieve partijen zoals Forza Italia van premier Silvio Berlusconi.

Volgens Krouwel is de partij lokaal sneller rechtser geworden dan op landelijk niveau. ''Op lokaal niveau kun je gemakkelijker wisselen van coalitiepartners. In sommige steden is er een rechtser electoraat. Landelijk moet je over 'links' kunnen. Daar zijn in feite maar vier partijen om een regering te vormen.''