DEN HAAG - Het kabinet erkent dat het de Kamer beter had moeten informeren over een Amerikaans verzoek om militaire steun bij de inval in Irak.

Dat zou blijken uit een conceptbrief van het kabinet over het Irakrapport, die in handen is gekomen van KRO Reporter. De omroep heeft de brief op internet gezet.

Uit deze brief, die mogelijk twee weken oud is, blijkt dat de regering erkent dat de Tweede Kamer niet goed is ingelicht. Zo had de informatie over de dreiging vanuit Irak beter gemoeten en had meer informatie kunnen worden gegeven over een Amerikaans verzoek om militaire steun.

Tegenspraak

Niet alle conclusies van de onderzoekscommissie-Davids worden overgenomen. Zo wordt tegengesproken dat premier Jan Peter Balkenende zich amper bemoeide met de kwestie.

Verder ontkent het kabinet dat Nederland vroegtijdig achter de VS aanliep en ook klopt het niet dat aan het besluit slechts een 45 minuten durende brainstormsessie op het ministerie van Buitenlandse Zaken ten grondslag lag.

Concept

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) doet de uitgelekte brief af als een eerste ambtelijk concept zonder enige status. Het stuk dateert van 21 januari en is nooit politiek besproken.

De RVD stelde dat de kabinetsreactie het enige document is dat telt. Daaraan wordt momenteel nog gewerkt.

Ook vicepremier André Rouvoet zei donderdag dat er maar één brief is: die naar de Tweede Kamer gaat.

Reactie

Het kabinet heeft beloofd om een officiële reactie op het rapport van de onderzoekscommissie-Davids begin februari aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) zei donderdag de uitgelekte conceptbrief niet te kennen. ''Het lijkt me verstandiger te werken aan ons gezamenlijke standpunt dan om in te gaan op brieven die rondslingeren'', aldus Verhagen.

Crisissfeer

Het rapport van Willibrord Davids werd op 12 januari gepresenteerd. Direct daarna ontstond politieke commotie over de reactie van Balkenende.

De crisissfeer werd gesust door een brief van het kabinet waarin stond dat het volkenrechtelijk mandaat ''adequater'' had gemoeten. De bewuste conceptbrief, gericht aan de Eerste en Tweede Kamer, dateert van een week na deze commotie.

Overleggen

Het mandaat was een van de stekels uit het rapport, waarin harde conclusies werden getrokken over het besluitvormingsproces in 2003 om politieke steun te geven aan de omstreden Amerikaanse inval in Irak. Sindsdien zijn tal van overleggen geweest binnen de coalitie over het rapport en de te vormen reactie.

Ook donderdag zijn de top van het kabinet en de meeste ministers die betrokken zijn bij het Irakrapport van de commissie-Davids, opnieuw bij elkaar gekomen voor overleg. Betrokkenen zeiden na vertrek uit het Torentje van premier Jan Peter Balkenende dat het een goed en constructief overleg was. Inhoudelijk wilden ze niets kwijt.

Rouvoet

Vicepremier André Rouvoet herhaalde dat het goed opschiet en dat hij verwacht dat er snel een officiële reactie op tafel ligt. Het kabinet heeft de Tweede Kamer beloofd dat dit begin februari zou gebeuren.

Volgens Rouvoet is het de komende dagen nog steeds het begin van de maand. Hij ontkende dat hij moet bemiddelen tussen de coalitiegenoten CDA en PvdA.

Ingewijden meldden dat ze niet uitsluiten dat het kabinet er vrijdag uitkomt.

Koenders

De ministers Bert Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking en Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken zaten erbij namens de PvdA. Vicepremier Wouter Bos liet donderdag verstek gaan.

Volgens Koenders is er niet gesproken over de conceptbrief die via de KRO is uitgelekt en op site van de omroep staat. Hij zei, net als zijn collega Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken, dat hij de brief niet kende.

Ook minister Eimert van Middelkoop (Defensie) was er niet, omdat hij de NAVO-raad in Istanbul in Turkije bijwoonde.