AMSTERDAM - Nederland accepteert misstanden in het onderwijs die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Dat zei de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (onderwijs) donderdag in de Wibautlezing.

''Er is in het onderwijs een huiveringwekkend pessimisme of misschien zelfs cynisme geslopen. We zijn dingen normaal gaan vinden die niet acceptabel zijn.''

Asscher: ''Het is niet normaal dat er kinderen op de middelbare school zitten die functioneel analfabeet zijn. Het is niet normaal dat we een explosieve groei hebben van het aantal zorgkinderen."

"Het is niet normaal dat we mbo-opleidingen met een percentage van 40 procent verzuim de gewoonste zaak van de wereld vinden.''

Segregatie

En daar bleef de kritiek van de PvdA'er niet bij. '' Het is niet normaal dat de segregatie in het onderwijs nog steeds toeneemt. Het is niet normaal dat we miljarden aan onderwijsachterstandsbeleid hebben besteed zonder te kijken wat dat opleverde."

"En het is niet normaal dat we honderden miljoenen aan onderwijskwaliteitsbeleid uitgeven zonder harde afspraken over wat er moet gebeuren.''

Verheffing

De Wibautlezing is vernoemd naar Floor Wibaut, die in de eerste helft van de twintigste eeuw geruime tijd wethouder was in Amsterdam. Hij zag het als zijn taak om de lagere klassen te verheffen. Om dat te bereiken, bracht hij onder meer veel tot stand op het gebied van sociale woningbouw.

Asscher zei dat ook hij verheffing belangrijk vindt. Het belangrijkste instrument daarvoor is volgens hem echter niet meer het bouwen van goedkope huurwoningen, maar onderwijs. Hij pleitte daarom voor ''een onderwijsoffensief''.

Ouders

Volgens de PvdA'er is het daarbij onder meer nodig dat ouders meer invloed krijgen op scholen. ''Inspraak van ouders blijft nu vaak beperkt tot de medezeggenschapsraad."

"Maar dat zijn op veel scholen geen organen waar ze geïnspireerd vertrekken. We moeten nieuwe vormen vinden om de betrokkenheid van ouders te mobiliseren.''

Normen

Asscher deed de afgelopen jaren verwoede pogingen om het onderwijs in de hoofdstad te verbeteren. Zo kwam hij met speciale normen waaraan scholen volgens hem moeten voldoen.

Deze liggen boven de eisen van de Onderwijsinspectie. De wethouder stelde donderdag dat er in het hele land vergelijkbare normen zouden moeten komen.