DEN HAAG - De Tweede Kamer en minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) botsen over het plan om ontslagvergoedingen bij inkomens vanaf 75.000 euro te maximeren tot één jaarsalaris.

Zowel regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie als de oppositie trapten dinsdag op de rem bij de behandeling van het wetsvoorstel van Donner, omdat er weinig vertrouwen is of het wel een verbetering is van de huidige praktijk.

Dit tot ongenoegen van de minister. Hij is over het onderwerp al eens eerder door de Kamer teruggestuurd naar werkgevers en vakbonden.

Donner waarschuwde de Kamer dat het wetsvoorstel is gebaseerd op een akkoord van sociale partners uit alweer oktober 2008.

Dat akkoord heeft een einde gemaakt aan een langslepend conflict over versoepeling van het ontslagrecht.

Akkoord

Donner wees erop dat het akkoord het mogelijk maakte voor het kabinet om afspraken te maken met werkgevers en de vakbeweging over de aanpak van de crisis.

''Het gaat hier ook om de betrouwbaarheid van sociale akkoorden'', stelde de CDA-minister.

Werkgevers hopen met het aftoppen van ontslagvergoedingen bij inkomens vanaf 75.000 euro de ontslagkosten te drukken.

Vakbonden zijn akkoord gegaan, omdat niet wordt getornd aan de ontslagbescherming van lagere en middeninkomens.

Twijfels

Maar Kamerbreed zijn grote twijfels. Vooral wegens forse kritiek van de Raad van State, die spreekt van onrechtvaardige verschillen tussen mensen die net boven of onder de grens verdienen.

Zelfs de eigen partij van Donner diende een amendement in op het wetsvoorstel, omdat CDA-Kamerlid Eddy van Hijum meent dat er in de vergoeding te weinig rekening wordt gehouden met de verschillen in de arbeidsmarktpositie van werknemers.

Volgens Van Hijum moet naast het inkomen, ook rekening gehouden worden met scholing en hoeveel de werkgever heeft geïnvesteerd in iemands kennisniveau om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voorstel

ChristenUnie en PvdA konden niet direct instemmen met het voorstel van coalitiegenoot CDA.

Het gaat volgens de twee partijen om een zodanig fundamentele wijziging dat nieuw advies van de Raad van State nodig is en ook weer de sociale partners geraadpleegd moeten worden.

Maar Donner vindt dat niet nodig en heeft toegezegd snel in een brief te reageren op alle kritiek.