DEN HAAG - De Tweede Kamer wil van staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) weten wat de Amerikaanse problemen met het JSF-programma betekenen voor Nederland.

Vooralsnog maken het CDA en de VVD zich geen zorgen. De PvdA noemt de situatie verontrustend. De SP dringt echter aan op een onafhankelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van de gegevens die het Amerikaanse JSF-projectbureau heeft verstrekt.

Dat lieten de specialisten van de fracties dinsdag weten naar aanleiding van berichten uit de VS dat het programma opnieuw vertraging heeft opgelopen, dat de kosten hoger worden en dat de leider van het projectbureau, David Heinz, is ontslagen.

Het ministerie van Defensie in Den Haag is bezig te achterhalen wat de gevolgen kunnen zijn voor Nederland, zei een woordvoerster. Zij wijst er wel op dat Nederland niet hoeft mee te betalen aan kostenoverschrijdingen in de ontwikkelingsfase, waar Nederland met 800 miljoen euro aan deelneemt.

Optimistisch

VVD'er Han ten Broeke zit ook op die lijn en blijft optimistisch. Hij wijst erop "dat Nederland voor een dubbeltje op de eerste rij zit en ook blijft zitten.''

CDA'er Raymond Knops denkt ook dat de gevolgen in de VS terechtkomen. Net als de VVD wil hij weten of er vertraging is voor de Nederlandse testtoestellen. Nederland heeft er al één besteld en moet binnenkort een besluit nemen over het tweede toestel.

SP

SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen wil dat de Algemene Rekenkamer alle informatie over de JSF die Defensie aan de Kamer heeft verstrekt, onder de loep neemt. Daaruit moet volgens haar blijken welke gegevens kloppen.

Ze wil ook weten of het klopt dat de Rekenkamer deze informatie heeft gebruikt bij de geregelde analyses van het JSF-programma. De Rekenkamer presenteert donderdag opnieuw een rapport over de stand van zaken.

PvdA

PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink wil ook weten waarop welke informatie is gebaseerd. Volgens haar is er wel degelijk wat aan de hand. Ze wijst alleen al op het lage aantal testvluchten dat tot nu toe is uitgevoerd: ongeveer 140, terwijl er vijfduizend gepland staan.

Ze is blij dat Gates nu wel erkent dat er problemen zijn waar de vorige regering dat volgens haar steeds wegschoof.