DEN HAAG - De bokken op de bedrijven met Q-koorts mogen niet worden geruimd. Die boodschap heeft minister Gerda Verburg (LNV) dinsdag gekregen van een meerderheid van de Tweede Kamer.

De Kamer ziet het doden van geiten op besmette bedrijven als een noodmaatregel om minder Q-koortsbacteriën in de omgeving te krijgen.

De bacterie kan vooral in groten getale vrijkomen als een geit een miskraam krijgt. Om dat te voorkomen zijn sinds eind december ruim 37.000 drachtige geiten op bedrijven gedood.

De Q-koorts maakte in 2009 ruim 2300 Nederlanders ziek; zes mensen met Q-koorts zijn overleden.

Schone lei

Het kabinet wil ook de mannetjes ruimen waarmee wordt gefokt, zodat de melkgeitenhouders met een schone lei verder kunnen.

De Kamer denkt daar anders over en meent dat de mannetjes nu niet gedood hoeven te worden aangezien die geen direct gevaar voor de volksgezondheid vormen. Tot 1 juli geldt bovendien een fokverbod.

Dat biedt de mogelijkheid om de bokken en rammen op de bedrijven de komende tijd herhaaldelijk te testen op Q-koorts. Afhankelijk van de uitkomsten kan ruimen alsnog een optie zijn.

VWA

Op het ministerie wordt de dinsdag aangenomen Kamermotie bestudeerd, meldt een zegsman.

De Q-koorts is inmiddels vastgesteld op 67 bedrijven. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) begint woensdag aan de tweede ronde langs de bedrijven om te zien of er na de eerste ronde ruimingen toch nog drachtige dieren zijn achtergebleven.

In het oorspronkelijke plan zouden ook de bokken worden geruimd, maar daar heeft de Kamer nu een stokje voor gestoken.

Voorkomen

Een van de drie bedrijven die vrijdag besmet werden verklaard, probeert via de rechter ruiming van de drachtige geiten te voorkomen. In Groenekan (Utrecht) moeten 91 drachtige geiten worden gedood.

Op het bedrijf in Zelhem (Gelderland) wordt dinsdag gekeken hoeveel drachtige dieren er zijn, die dan woensdag worden geruimd, meldt het ministerie van LNV.