DEN HAAG - Staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) wil de extra beloningen en toelagen aan topfunctionarissen van het ministerie van Defensie verlagen.

Hij gaat daarover praten met de vakbonden, zo kondigde hij maandag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Het parlement had op initiatief van de PVV gevraagd de toelagen en bijzondere beloningen van de top van Defensie openbaar te maken. In 2009 ging het in totaal om een bedrag van 1.892.700 euro.

Dat betekent dat bovenop de normale salariskosten 12,6 procent aan extra eenmalige of periodieke toelagen en beloningen is uitgekeerd, aldus De Vries. Defensie telde eind vorig jaar 129 topfunctionarissen.

Richtlijnen

De staatssecretaris wijst erop dat de rijksoverheid werkt aan richtlijnen om de extra beloningen verder te versoberen. Met het oog daarop en de ''veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt'' zal ook binnen Defensie het aantal bijzondere beloningen aan topambtenaren worden beperkt.

Ook wil De Vries bekijken of de toelagen kunnen worden versoberd. Het overleg tussen de bewindsman en de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden begint volgende week.