DEN HAAG - Geert Wilders weigert een tekst te rectificeren over advocate Els Lucas, een van de drijvende krachten achter de vervolging van de PVV-leider.

Volgens Lucas heeft Wilders zaterdag in een ingezonden stuk in de Volkskrant ten onrechte gesuggereerd dat haar rol in het proces van het Openbaar Ministerie tegen Wilders wordt ingegeven door enige verbondenheid met de PvdA.

Lucas vindt dat de politicus daarmee haar ''goede naam en eer als onafhankelijke burger en advocaat'' heeft aangetast. Ze eist daarom dat Wilders een en ander binnen een week in de Volkskrant en op de website van de PVV corrigeert.

''Dat gaan we niet doen'', liet Wilders maandag weten. Lucas was een van degenen die zich destijds bij het gerechtshof in Amsterdam hadden beklaagd over het uitblijven vervolging van Wilders.

Vervolging

Het hof bepaalde vorig jaar uiteindelijk dat het OM de PVV-leider alsnog moest vervolgen. Inmiddels staat Wilders terecht voor het beledigen en discrimineren van moslims door zijn uitspraken in diverse media en in zijn anti-Koranfilm Fitna.

Ook beschuldigt justitie hem ervan haat te hebben gezaaid.

Radicalisering

Op de forumpagina van de Volkskrant gingen Wilders en zijn fractiegenoot Martin Bosma in op een rapport over radicalisering.

De onderzoekers schrijven daarin dat de PVV niet voortkomt uit traditioneel extreem rechts, maar dat er in de opvattingen van de partij wel rechts-radicale elementen zijn terug te vinden. PvdA-minister Guusje ter Horst had opdracht gegeven voor het onderzoek.

In hun reactie hebben Wilders en Bosma het onder meer over ''Els Lucas van de PvdA''. Ook stellen ze dat Ter Horst zich schuldig maakt aan directe beïnvloeding van het ''politieke proces'' tegen Wilders door geen afstand te nemen van het ''kwalijke rapport'' en het juist nu naar de Tweede Kamer te sturen.