ROTTERDAM - Het kabinet staat op springen. De kans dat Nederland dit jaar niet een maar twee keer naar de stembus mag, is dan ook zeer groot. Dat zei SP-fractievoorzitter Agnes Kant zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Rotterdam.

Hierin werd het startschot gegeven voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart.

Kant hield de ongeveer 1200 aanwezige leden voor dat de conclusies van de commissie-Davids over de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak ''snoeihard'' zijn.

''Bij het CDA en de andere partijen die deze oorlog gesteund hebben, zijn deze ingeslagen als een bom. Een eerste persconferentie leidde al bijna tot een kabinetscrisis'', aldus Kant.

Struikelblokken

Andere hete hangijzers en mogelijke struikelblokken binnen de coalitie zijn volgens de SP het al dan niet verlengen van de missie in Afghanistan en de enorme bezuinigingen die eraan zitten te komen.

Bij een punt waarover het kabinet het wel eens is, een verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, richtte Kant haar pijlen op Wouter Bos, de partijleider van de PvdA en huidige minister van Financiën. ''Wouter Bos verkwanselt nu de AOW zoals Kok dat deed met de WAO.''

Tijdens het congres kwam een aantal partijvertegenwoordigers uit het land aan het woord. Een van de sprekers maakte zich er wat zorgen over dat het ledenaantal stokt en het aantal zetels in de peilingen terugloopt.

Regering

In 2006 ging de SP in de Tweede Kamer van negen naar 25 zetels. Momenteel schommelt het aantal in de peilingen rond de 15.

Toch lieten veel leden weten klaar te zijn om deel te nemen aan een regering. De SP zat nog nooit in een kabinet.

Alternatief

Kant nodigde de PvdA wat dat betreft alvast uit tot samenwerking. ''Laten we samen werken aan de wederopbouw van dit land. Laten we een alternatief bieden voor weer een rechtse regering.''

Tijdens de bijeenkomst werd een nieuw partijbestuur gekozen. Jan Marijnissen werd herbenoemd als voorzitter. Er waren geen andere kandidaten.