HARKEMA - De enorme bezuinigingsoperatie die wegens de economische crisis nodig is, mag volgens de PvdA niet ten koste gaan van de gelden voor natuur.

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi van de regeringspartij vreest dat nu het kabinet werkgroepen aan het werk heeft gezet om 'heroverwegingen' te maken die leiden tot 35 miljard euro aan besparingen, er geld voor natuuraankoop en - beheer gaat sneuvelen.

Jacobi zegt daarom zaterdag aan PvdA-minister Jacqueline Cramer (VROM) een Natuur- en Landschapspuntenplan aan te bieden.

Volgens het PvdA-Kamerlid is van de circa 7,5 miljard euro die van 2007 tot en met 2013 is vrijgemaakt voor landelijk gebied, ongeveer de helft beschikbaar voor het kopen van land en natuurbeheer.

Te weinig

Dat is volgens Jacobi al te weinig, omdat het meeste geld opgaat aan de opkoop van grond en er nauwelijks wat over zou blijven voor het beheer.