JOURE - De SP heeft fraude gepleegd met de kandidatenlijst van de Friese gemeente Skarsterlân voor de raadsverkiezingen in maart. Een woordvoerder van de gemeente zei vrijdag dat onder de kandidatenlijst een valse handtekening staat.

De leden van de partij hebben gezegd zich terug te trekken uit de verkiezingen.

De kandidatenlijst moet door partijvoorzitter Jan Marijnissen worden ondertekend, omdat het een landelijke partij is.

''Alleen Marijnissen is gemachtigd om zijn handtekening te zetten'', zegt de woordvoerder. Onder de kandidatenlijst stond wel de naam van Marijnissen, maar iemand anders had zijn handtekening gezet.

''Een afschuwelijke situatie'', vindt burgemeester Bert Kuiper.

Vergeleken

De zaak kwam aan het licht toen het landelijke partijbureau van de SP aan de bel trok. Het bureau zei verbaasd te zijn dat de SP in Skarsterlân ook deelnam aan de verkiezingen.

''Toen hebben we de handtekening van Marijnissen vergeleken met de handtekening die onder de lijst staat'', zegt de woordvoerder.

Lastig parket

De gemeente zit nu in een lastig parket. ''De lijst op zich is onherroepelijk'', zegt burgemeester Kuiper. ''Dat betekent dat de SP niet meer van de stembiljetten af kan.''

Als mensen in de gemeente toch massaal op een SP-kandidaat stemmen, kan die persoon gewoon in de raad. ''Dan sturen we diegene wel een brief dat we het niet op prijs stellen als die de raad ingaat.''

Betere controle

De burgemeester hoopt nu dat er een betere controle kan komen op de handtekeningen. ''Eigenlijk zouden we een lijst met handtekeningen van alle gemachtigden van de partijen moeten hebben, zodat we ze meteen kunnen controleren.''

Het partijbestuur van de SP zegt de zaak zeer hoog op te nemen en zal onderzoeken wat er gespeeld heeft en wie zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Onaanvaardbaar

''Het is volslagen onaanvaardbaar wat hier is gebeurd'', stelde het partijbestuur in een verklaring. De SP-werkgroep in Skarsterlân ''wist dat de partij niet akkoord was met hun deelname aan de raadsverkiezingen in verband met onvoldoende voorbereiding daarop en het ontbreken van een zelfstandige afdeling.''