DEN HAAG - De top van het kabinet heeft vrijdag met de drie meest betrokken ministers gesproken over de resultaten van de Afghanistantop donderdag in Londen.

Daarbij is ook aan de orde gekomen wat informeel is gewisseld met de meest relevante coalitiepartners in Afghanistan.

Het overleg tussen premier Jan Peter Balkenende, de vicepremiers Wouter Bos en André Rouvoet en de ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken), Eimert van Middelkoop (Defensie) en Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) had direct na afloop van de reguliere ministerraad plaats.

Ook de commandant der strijdkrachten Peter van Uhm zat erbij.

Verdeeld

De coalitie is nog steeds ernstig verdeeld over de vraag wat er moet gebeuren na de beëindiging van de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan in augustus.

Van Middelkoop zei dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het kabinet voor 1 maart een besluit neemt, zoals de Tweede Kamer heeft geëist.

Verzoek

In Londen kreeg Verhagen opnieuw van diverse kanten informeel het verzoek om langer te blijven.

Hij heeft zijn gesprekspartners gezegd dat Nederland in augustus de leidende rol in Uruzgan beëindigt en dat een besluit over de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan voor de periode erna ''in Den Haag wordt genomen en niet in Londen''.

De PvdA en coalitiegenoot ChristenUnie zijn tegen een langer militair verblijf in Uruzgan. De ministers Verhagen (CDA) en Van Middelkoop (ChristenUnie) willen juist een langer verblijf met een kleinere missie bestuderen. De CDA-fractie sluit niets uit en wacht op een voorstel van het kabinet.

Taliban

Verhagen en zijn PvdA-collega Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) hebben elkaar inmiddels gesproken over hun meningsverschil dat deze week opnieuw opspeelde.

Ter Horst suggereerde dat het Westen vredesbesprekingen moet beginnen met de Taliban. Verhagen benadrukte daarop dat het kabinet vindt dat de Afghaanse regering zelf moet weten of ze wil overleggen met de extremistische moslimbeweging.

Balkenende heeft gewezen op de spelregel dat ministers terughoudend moeten zijn op een beleidsterrein van een ander.

Volgens Verhagen vond iedereen in Londen, onder wie VN-chef Ban Ki-moon, het een goed idee dat het aan de Afghaanse regering is om al dan niet met de Taliban te praten. ''Ik ben blij met de steun'', zei hij.