IJMUIDEN - De overstap van vmbo naar mbo is voor veel leerlingen een probleem. Ze zien er te veel tegenop of doen het wel, maar vallen dan vaak al snel uit.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs gaat daarom verder met haar experiment om de overstap te vergemakkelijken.

''Doordat de leerlingen hun startkwalificatie op één locatie, met één team en een pedagogisch-didactische visie kunnen halen, verwacht ik het voortijdig schoolverlaten verder terug te kunnen dringen'', aldus de staatssecretaris.

De afgelopen twee schooljaren zijn zeventig vo-scholen en mbo-instellingen begonnen met het opzetten van deze zogenaamde 'geïntegreerde leerroute.'

Samenwerking

Van Bijsterveldt biedt deze scholen de gelegenheid om de samenwerking van het vmbo met het mbo en de opgedane kennis en expertise uit te breiden. Dat kondigt ze vrijdagmiddag op werkbezoek in IJmuiden offcieel aan.