MAASTRICHT - De opgestapte burgemeester Gerd Leers van Maastricht krijgt wachtgeld van de gemeente.

Leers heeft dat met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad afgesproken tijdens de schorsing van het cruciale debat over zijn positie op 13 januari vóórdat hij zijn aftreden bekendmaakte.

Dat blijkt uit het verslag van het vertrouwelijke beraad met de fractievoorzitters dat NRC Handelsbad donderdag op zijn internetpagina heeft geplaatst.

De fractievoorzitters garanderen Leers dat hij in financiële zin dezelfde voorzieningen krijgt als hij zou krijgen wanneer het vertrouwen in hem was opgezegd, aldus het verslag.

''Zij spreken de bereidheid uit de daaruit voor de gemeente voortvloeiende financiële gevolgen voor rekening van de gemeente Maastricht te nemen.''

Wachtgeld

Leers zei donderdag in een reactie dat hij niet zelf om het wachtgeld heeft gevraagd. Hij had de fractievoorzitters bijeengeroepen na een aankondiging door de PvdA-fractie van een motie waarin om zijn aftreden werd gevraagd.

Leers wilde geen splijting van de raad rond zijn persoon. De fractievoorzitters vroegen hem om een beslissing, waarop Leers zei zelf terug te zullen treden.

Volgens Leers heeft een vertrekkend burgemeester overigens altijd recht op wachtgeld als hij om verstoorde verhoudingen moet vertrekken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat de burgemeester in dit geval een uitkering van de gemeente kan ontvangen.

Verstoorde verhoudingen

De commissaris van de koningin stelt vast of er echt sprake is van verstoorde verhoudingen en adviseert de minister van Binnenlandse Zaken hierover.

Leers denkt niet lang van het wachtgeld gebruik te zullen maken. ''Ik heb al een paar aanbiedingen gehad'', zei hij. Een beslissing neemt hij echter pas na zijn afscheid van raad, ambtenaren en inwoners van Maastricht op 26 februari.

De burgemeester kwam in problemen omdat hij bij de privéaankoop van een vakantiewoning in Bulgarije de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt.