UTRECHT - Het ministerie van Onderwijs onderzoekt of gemeenten het geld dat zij uit het gemeentefonds krijgen voor huisvesting van scholen, daar ook daadwerkelijk aan besteden.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van kamervragen van D66.

Onderzoek wees vorig jaar uit dat gemeenten minder aan schoolgebouwen besteden dan het bedrag zij daar van het rijk voor krijgen.

''Dit roept de vraag op wat er aan de hand is. Nader onderzoek moet dit uitwijzen. Want het geld dat is bestemd voor schoolgebouwen voor leerlingen en docenten moet optimaal worden benut'', aldus Van Bijsterveldt.

Inzicht

De staatssecretaris vindt dat gemeenten meer inzicht moeten verschaffen in het geld dat zij uitgeven aan de vernieuwing en verbetering van schoolgebouwen. Het onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van onderbesteding. De uitkomsten worden nog dit jaar verwacht.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) geven gemeenten al jaren minder uit aan schoolgebouwen dan zij binnenkrijgen.

Het bedrag dat overblijft, is de afgelopen vier jaar telkens gestegen en bedroeg vorig jaar ruim 300 miljoen euro, blijkt uit onderzoek dat het Onderwijsblad, het tijdschrift van de AOb, vrijdag publiceert.

Cijfers

Het blad baseert zich op cijfers die de gemeenten zelf hebben verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die zijn vergeleken met gegevens over hoe het geld uit het gemeentefonds moet worden verdeeld. Die informatie is afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gemiddeld gaven gemeenten vorig jaar 81 procent van het beschikbare budget uit aan schoolgebouwen. In het jaar daarvoor was dat 83 procent en in 2006 en 2007 respectievelijk 87 en 84 procent. De rest van het geld bleef op de plank liggen of werd besteed aan andere zaken.

Onderhoud

De onderbesteding heeft volgens de AOb tot gevolg dat schoolbesturen geld dat bestemd is voor onderwijs, gebruiken om onderhoud te plegen aan hun gebouwen.

''Dat mag niet, maar is ook niet wenselijk'', aldus de bond. Sommige scholen kiezen ervoor het onderhoud te laten versloffen, met slechte huisvesting tot gevolg.