AMSTERDAM - Het CDA wil dat agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak centraal wordt geregistreerd. "Dat is noodzakelijk om gericht beleid te kunnen uitvoeren", aldus CDA-Kamerlid Coskun Cörüz tegenover NU.nl.

Ook de etniciteit van de dader zou wanneer dit relevant is een plek moeten krijgen in deze landelijke databank.

Het plan komt voort uit de toename van zowel verbaal als non-verbaal geweld tegen ambtsdragers, zoals conducteurs, ziekenhuispersoneel en gerechtsdeurwaarders. Uit een recente voortgangsrapportage blijkt dat weinig instellingen maatregelen hebben ingesteld om agressie tegen te gaan.

Radboud-ziekenhuis

Ook recente berichten versterkten de behoefte aan maatregelen. Onlangs werden twee ziekenhuismedewerkers van het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen ernstig bedreigd door twee  mannen.

De ziekenhuisbroeders durfden aanvankelijk geen aangifte te doen, uit angst voor vergeldingsacties. In ieder geval een van hen deed dat dinsdag alsnog.

Registratiesysteem

Volgens Cörüz is het voor het effectief bestrijden van deze incidenten nodig dat er een uniform registratiesysteem komt. "Nu houden ziekenhuizen, vervoerders, brandweercentrales, het UWV en anderen er hun eigen systeem op na, als ze de incidenten überhaupt al registreren."

De parlementariër hoopt via een landelijke databank te kunnen zien waar de knelpunten zitten. "Misschien blijkt dat dan wel dat groepen in een bepaalde leeftijdsgroep regelmatig recidiveren. Alleen dan kun je gericht beleid voeren, zoals op lokaal niveau in Gouda is gedaan met een groep Marokkanen", aldus de CDA’er.

"Je kunt in deze databank zien wie de schade heeft aangericht, om wat voor schade het gaat en of deze schade op de daders is verhaald."

Etnische registratie

Cörüz vindt niet dat het principiële bezwaar van etnische registratie een belemmering moet zijn om een dergelijke databank op te zetten. Eerder zorgde de Antillianenindex, waarin ontspoorde Antillianen zouden worden geregistreerd, voor ophef. Deze index kwam er uiteindelijk niet.

Cörüz: "Je moet de feiten niet wegmoffelen, maar benoemen. Als wij niet durven te zeggen dat een bepaalde groep vaak buschauffeurs bedreigt of agenten beledigt, dan heeft niemand daar wat aan. Ook de groep die zich gestigmatiseerd voelt niet. Vergelijk het met een arts: als hij geen goede diagnose kan vaststellen, kan hij ook niet zeggen welke medicijnen hij moet uitschrijven."

Anoniem aangifte

Daarnaast wil hij dat het voor slachtoffers van geweld en agressie mogelijk wordt om anoniem aangifte te doen. "Nu durven slachtoffers vaak niet, omdat in het strafdossier hun naam en adres vermeld staan. We moeten het de daders niet te makkelijk maken om wraak te nemen."

Ook moet het mogelijk zijn dat de werkgever namens het personeel aangifte doet en moet het Openbaar Ministerie (OM) zelf actie gaan ondernemen, ook als er geen aangifte is gedaan.

De Tweede Kamer vergadert donderdag met de ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Hirsch Ballin (Justitie) over de aanpak van geweld tegen werknemers met een publieke taak.