DEN HAAG - De PVV komt niet voort uit traditioneel extreem rechts, maar in de opvattingen van de partij van Geert Wilders zijn wel rechts-radicale elementen terug te vinden.

Opvattingen van de PVV over islamisering en niet-westerse allochtonen lijken een discriminatoir karakter te hebben. De organisatie van de partij is niet democratisch, maar autoritair.

Dat staat in een onderzoek van het Tilburgse onderzoeksinstituut IVA naar radicalisering en polarisering.

Ze betitelen de PVV als 'nieuw rechts radicaal': een partij met een 'nationaaldemocratische' ideologie, maar zonder wortels in traditioneel extreem rechts.

Afkeer

Een voorkeur voor het 'eigene', een afkeer van het 'vreemde' en een hang naar het autoritaire die spreekt uit de opvattingen van de PVV, horen bij nationaaldemocratisch gedachtegoed, schrijven de onderzoekers.

De afkeer van het vreemde betreft vermeende islamisering en niet-westerse allochtonen.

Discriminatie

Harde uitspraken over deze onderwerpen lijken in de buurt te komen van discriminatie. Dan gaat het om uitsluiting van rechten, criminalisering en maatschappelijke tweedeling.

De onderzoekers tekenen hierbij aan dat de rechter zich nog moet uitspreken over beschuldigingen van discriminatie.

Op internet blijkt de PVV als een magneet te werken voor extreem rechts, stellen de onderzoekers vast op basis van extreem rechtse webfora. Maar dit geldt minder voor neonazi's.

Schandelijk rapport

In een reactie spreekt Wilders van ''een schandelijk rapport, waarin veel onzin staat, zoals het op een lijn stellen van opkomen voor nationaal belang en radicaal rechts''.

Maar het meest valt hij over de uitspraak dat uitingen van de PVV in het licht van het strafrecht een discriminatoir karakter lijken te hebben. Wilders bestempelt dit als ''regelrechte en uitermate kwalijke'' beïnvloeding van het proces dat nu tegen hem loopt.

Ook minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken), opdrachtgever van het onderzoek, zou zich daar schuldig aan maken door het rapport juist nu naar de Tweede Kamer te sturen en er in een begeleidende brief geen afstand van te nemen. Wilders noemt dit ''vilein''.

Ter Horst zei eerder geen bemoeienis met de inhoud te hebben gehad. Ook ging het niet om een studie die alleen maar op de PVV gericht was.