DEN HAAG - Rotterdam mag nog een tijdje doorgaan met het weren van kansarme mensen uit achterstandswijken. Van minister Eberhard van der Laan (Integratie) mag de wet die dit regelt, de zogeheten Rotterdamwet, langer in werking blijven.

Hij komt hiermee tegemoet aan de wens van de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus, die de wet wil verlengen en uitbreiden.

In de gemeenteraad tekent zich een meerderheid af voor het voorstel van het college, maar Rotterdam heeft dan nog wel de medewerking van Van der Laan nodig.

Na werkbezoeken aan een Rotterdamse achterstandswijk werd het de minister duidelijk dat de toestroom van grote groepen Polen en andere Oost-Europeanen de bewoners te veel kan worden, zei hij donderdag in overleg met de Tweede Kamer.

Wijken

Het Rotterdamse college wil mensen die weinig te besteden hebben nog minimaal 1,5 jaar weren uit de achterstandswijken Tarwewijk, Carnisse, Oud-Charlois en Hillesluis. Bovendien hoopt wethouder Karakus de Rotterdamwet uit te breiden naar een vijfde wijk, Bloemhof.

De Rotterdamwet werd in juli 2006 in de havenstad ingevoerd. De maatregel uit de koker van Leefbaar Rotterdam is bedoeld om de achterstandswijken leefbaarder te maken. De wet stelt een inkomenseis voor de betrokken wijken en een aantal straten in andere stadsdelen.