DEN HAAG - Politiek Den Haag wacht een dag van veel overleg nadat dinsdag het Irak-rapport van de commissie-Davids voor veel onrust in de coalitie zorgde.

Woensdagochtend bespreken premier Jan Peter Balkenende en de vicepremiers Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie) in ieder geval de ontstane situatie.

Naar verwachting hebben ook de fractievoorzitters van de coalitiepartijen contact met elkaar. Er is vooralsnog geen sprake van een extra ministerraad.

Dinsdag kwam de commissie-Davids met harde conclusies over de besluitvorming om de Amerikaanse inval in Irak in 2003 politiek te steunen. Coalitiepartij PvdA toonde zich verontwaardigd over de reactie van Balkenende op de conclusies.

Hamer

PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer eist een nieuwe verklaring van het kabinet. Omdat de PvdA daarin alleen staat, wordt de kans op een aangepast standpunt vooralsnog niet groot geacht.

Na een eerste, korte reactie op dinsdag zou het kabinet volgens plan binnenkort met een uitgebreide, schriftelijke reactie komen op het rapport van Davids. De PvdA-fractie vindt echter dat er snel een ander geluid te horen moet zijn.

CDA en PvdA waren het in 2003 niet eens over de inval in Irak. Volgens de PvdA reageert Balkenende nu nog te veel als de premier van toen en te weinig als de leider van de huidige coalitie.

Topoverleg over rapport-Davids