DEN HAAG - Vicepremier en ChristenUnie-leider André Rouvoet steunt premier Jan Peter Balkenende in zijn reactie op het rapport van de commissie-Davids.

''Zoals ook door de premier is aangegeven is de verklaring afgestemd met de beide vicepremiers'', laat Rouvoet via zijn woordvoerder weten.

De antwoorden die Balkenende gaf op vragen van journalisten zijn de PvdA-fractie en PvdA-ministers volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De fractie eist een nieuwe verklaring van de premier.

Volgens Rouvoet is Balkenende niet uit de bocht geschoten. ''De beantwoording valt niet los te zien van het feit dat de premier herhaaldelijk onderscheid maakte tussen het huidige en het toenmalige kabinet. En dat er binnen het huidige kabinet verschillend over gedacht wordt. Het gaat uiteindelijk om het kabinetsstandpunt dat nog moet komen'', aldus Rouvoet via zijn woordvoerder.

Tegenover NU.nl laat Rouvoet weten dat na bestudering van het rapport de ministerraad mogelijk alsnog besluit kritische aspecten uit de conclusies te onderschrijven.

"We willen natuurlijk ook ons voordeel doen uit de bevindingen van deze commissie. Dat betekent dat zowel de regering als het parlement er goed aan zou doen te kijken of er lessen zijn te trekken uit de manier waarop het besluitvormingsproces rond de Irak-oorlog is gegaan", aldus de vicepremier.