AMSTERDAM - Minister-president Jan Peter Balkenende is het oneens met de voornaamste conclusies van de commissie-Davids over de Nederlandse steun voor de inval in Irak.

Het kabinet gaat het rapport van de commissie-Davids naar de Nederlandse steun voor de invasie in Irak de komende tijd "grondig bestuderen" alvorens met een formele reactie te komen waarover het met de Kamer in debat gaat.

Dat heeft Balkenende gezegd tijdens een korte persconferentie waar hij een eerste reactie gaf op het uiterst kritische rapport. Daarbij distantieerde Balkenende zich echter op voorhand van de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport.

Geen leiding

Zo toonde hij zich oneens met het verwijt van de commissie dat Balkenende in het begin weinig of geen leiding gaf aan het debat over Irak. Hij liet het dossier volledig over aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer.

Balkenende zegt het echter normaal te vinden dat een premier sommige zaken aan zijn vakministers overlaat.

Zuivere afweging

De premier zei dat over de steun voor de inval "een zuivere afweging" was gemaakt. Hij wees er op dat over de juridische grondslag voor de inval verschillend kan worden gedacht, wat ook binnen de commissie-Davids zou zijn gebeurd. Die zei eerder op dinsdag dat voor de invasie een volkenrechtelijk mandaat ontbrak.

"Ik begrijp heel goed dat de commissie een oordeel geeft," aldus de premier. "Maar het is wel een zaak die niet altijd hetzelfde is geduid."

Een van de leden van de commissie-Davids, Peter van Walsum, liet in het rapport optekenen dat hij het weliswaar eens was met de conclusie dat de bestaande VN-resoluties geen basis vormden voor de inval, maar dat de politieke steun die het kabinet aan de inval gaf daarom nog niet verkeerd hoefde te zijn.

Voldoende geïnformeerd

Ook zei de premier dat het kabinet de Tweede Kamer wel degelijk voldoende heeft geïnformeerd over een Amerikaans verzoek voor steun aan de opbouw van de invasiemacht voor Irak. Het rapport stelt dat het kabinet informatie voor de Kamer heeft achtergehouden.

Balkenende zei blij te zijn dat geruchten over betrokkenheid van Nederlandse militairen bij de inval in Irak door het rapport zijn ontkracht.

Woedend

Coalitiegenoot de PvdA heeft woedend gereageerd op de reactie van Balkenende. Na een spoedvergadering liet fractievoorzitter Mariëtte Hamer weten dat de premier niet namens de PvdA-bewindslieden heeft gesproken.

De sociaal-democraten eisen dat Balkenende met een nieuwe reactie komt, die "meer recht doet aan de conclusies van de commissie-Davids".

In het tv-programma EenVandaag zei Balkenende in een reactie op de ophef zich te realiseren dat de PvdA "er anders in zit dan de regering toen". Hij benadrukte dat een formele reactie namens het voltallige kabinet later volgt.

Rapport commissie Irak