MAASTRICHT - Het onderzoek naar de handelwijze van burgemeester Gerd Leers van Maastricht bij de aankoop van een vakantiewoning in het Bulgaarse Byala was onvolledig en er moet nader onderzoek komen naar mogelijke overtreding van de strafwet door hem.

Advocaat Paul Brouwers van de Maastrichtse ambtenaar die aandeelhouder van het vakantiehuisjesproject is heeft dat maandagavond gezegd als inspreker bij de commissievergadering van de gemeenteraad over de affaire.

Brouwers herhaalde tegenover raadsleden beschuldigingen van de ambtenaar over dreigementen van burgemeester Leers en gemeentesecretaris Jan Nauta aan zijn adres.

Onrechtmatige bejegening

Thema's die volgens de raadsman verbleken bij de zaken die het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) tot dusver heeft onderzocht.

De advocaat meent dat tegen Leers de verdenking is ontstaan dat hij de ambtenaar onrechtmatig heeft bejegend, beledigd, diens persoonlijke levenssfeer heeft geschonden en zijn macht heeft misbruikt.

De raadsleden ontvingen een vertrouwelijk dossier dat de ambtenaar over de kwestie heeft opgesteld.

Schijn van belangenverstrengeling

BING concludeerde dat Leers bij de aanschaf van het vakantiehuis de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt en dat hij onverstandig en onhandig heeft geopereerd.

Directeur Emile Kolthoff van BING zei maandagavond in een reactie dat de beschuldigingen van de ambtenaar wel degelijk zijn onderzocht maar dat er geen nader bewijs voor is gevonden.

Namens voormalig CDA-fractievoorzitter Gerard van Rens sprak advocaat Richard Wagemans in. Rens verliet de fractie in 2007 omdat zijn integriteit wegens schulden ter discussie stond. Hij meent dat Leers zijn gedragscode heeft geschonden en moet aftreden.