MAASTRICHT - Burgemeester Gerd Leers van Maastricht heeft de schijn van belangenverstrengeling gewekt bij de privéaankoop van een vakantiewoning in het Bulgaarse Byala.

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) schrijft dat in de conclusie van het zaterdag verschenen onderzoek dat in opdracht van de burgemeester is uitgevoerd naar zijn handelen in de affaire.

De CDA-burgemeester heeft diverse keren 'onhandig' en 'onverstandig' geopereerd, aldus de onderzoekers.

Leers kocht in 2006 via een bevriende Maastrichtse ambtenaar een vakantiewoning in Bulgarije. BING bekeek of hij zijn functie heeft misbruikt toen het project mislukte en hij zijn geld dreigde te verliezen.

Voorschriften

De onderzoekers geven als algemene conclusie dat Leers geen wettelijke voorschriften heeft overtreden. Maar: ''met betrekking tot naleving van de gedragscode constateren wij dat in een aantal gevallen mogelijk en bij enkele zelfs zeker de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan.''

BING is onder meer kritisch over een brief van Leers aan de Bulgaarse ambassadeur in Nederland waarin hij schrijft over zijn privébesognes.

''Leers betrekt de ambassadeur hierdoor onnodig in zijn privézaken. De brief kan worden opgevat als een impliciete uitnodiging voor het verlenen van bijstand.''

Onhandig

Leers heeft op onderdelen weliswaar onhandig geopereerd, maar heeft zijn positie niet misbruikt om privébelangen veilig te stellen. Door de deal met de ambtenaar is de onafhankelijkheid van de burgemeester in gevaar gebracht, stelt BING.

'' De financiële omvang en de kans op problemen vormden een te groot risico van een mogelijke aantasting van de onafhankelijkheid. Naar onze mening was de transactie daarom onverstandig.''

Voor de beschuldiging dat Leers de ambtenaar heeft gedreigd met loonbeslag heeft BING geen bewijs gevonden.

Niet bewust

BING benadrukt dat schending van de gedragscode door Leers niet bewust is gebeurd. ''De burgemeester heeft getracht zakelijk en privé op een juiste wijze te scheiden.''

De gemeente Maastricht heeft geen directe financiële schade geleden. Wel zijn er kosten van onderzoek, juridische bijstand en ambtelijke ondersteuning. Door media-aandacht is imagoschade ontstaan voor de gemeente.

'' Of één en ander als verwijtbaar moet worden aangemerkt laten wij aan de gemeenteraad van Maastricht'', besluiten de onderzoekers.

Blij

Gerd Leers is blij met de conclusies van het feitenrapport. Met name is hij verheugd dat het verwijt van ambtsmisbruik nu van tafel is, liet Leers' woordvoerder zaterdagmiddag weten.

Leers zegt kennis te hebben genomen van de conclusie in het rapport dat in enkele gevallen de schijn van belangenverstrengeling niet te vermijden was, maar dat hierin van verwijtbaar gedrag van de kant van Leers geen sprake is, aldus zijn woordvoerder.

Ook is hij blij met de conclusie dat hij steeds gehandeld heeft in de geest van de gedragscode inzake de integriteit van burgemeesters. Leers laat weten de behandeling in de gemeenteraad woensdag met vertrouwen tegemoet te zien.

Coalitie

De coalitiepartijen PvdA, CDA en GroenLinks in de gemeenteraad van Maastricht reageerden zaterdag wisselend. GroenLinks zegt 'verbijsterd' te zijn over het feitenrelaas, waar het CDA juist heel mild reageert met betrekking tot partijgenoot Leers.

PvdA-fractievoorzitter Manon Fokke wilde zaterdag nog niet reageren. De PvdA heeft in Maastricht dertien zetels. ''Ik heb een grote fractie, beraad duurt dan wat langer'', aldus Fokke.

B-film

Voorzitter Gerdo van Grootheest van de raadsfractie van GroenLinks (vijf zetels) in Maastricht zegt met verbijstering het feitenverslag gelezen te hebben over het handelen van de burgemeester. "Het rapport leest als het script van een slechte B-film", aldus Van Grootheest.

Voorzitter Jim Janssen van de CDA-raadsfractie (6 zetels) in Maastricht zei zaterdag juist blij te zijn met de conclusies van het BING-rapport over Leers. "Er is geen sprake van verwijtbare belangenverstrengeling, de conclusies zijn hoopgevend", aldus Janssen.