DEN HAAG - Nederland hoeft niet bang te zijn dat het Europese natuurbeschermingsbeleid Natura 2000 schadelijk is voor economische activiteiten.

Dat heeft voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie geschreven aan premier Jan Peter Balkenende, die er bij hem op had aangedrongen te zorgen voor meer balans tussen ecologische waarden en economische belangen.

Volgens Balkenende is het daarom nodig de richtlijnen waarop Natura 2000 is gebaseerd, te veranderen.

Maar Barroso voelt daar niets voor. Dat blijkt uit een briefwisseling tussen beide heren die de Volkskrant zaterdag openbaar heeft gemaakt.

In Europa moet een netwerk van aaneengesloten beschermde natuurgebieden komen, waaronder 162 in Nederland.

Lijden

Balkenende heeft vooral problemen met het zogeheten voorzorgsbeginsel, een belangrijk element van Natura 2000. Op grond daarvan mogen er geen economische activiteiten in waardevolle natuurgebieden plaatsvinden als planten- en dierensoorten daaronder te lijden hebben.

Door de strikte ecologische invalshoek van Natura 2000 dreigen ondernemers in sommige regio's hun levensonderhoud te verliezen, waarschuwt de premier.

Uitleg

De PvdA wil uitleg over de actie van Balkenende. Tweede Kamerlid Diederik Samsom van de regeringspartij spreekt van een ''merkwaardige, onwenselijke en gelukkig volstrekt mislukte interventie van Balkenende om natuurbescherming te ondermijnen''. Ook GroenLinks eist opheldering.

Kamerlid Ineke van Gent van de oppositiepartij wil de premier dinsdag in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer ter verantwoording roepen. Ze spreekt van een gênante vertoning.

''De minister-president gedraagt zich als een vooruitgeschoven post voor een conservatieve landbouwlobby van het CDA. Ten koste van het rentmeesterschap en de bescherming van de natuur'', stelde Van Gent.

Bijval

Uit eigen hoek krijgt Balkenende bijval. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vindt het goed dat de premier de ''starheid'' van Natura 2000 heeft aangekaart bij Barroso. ''Volstrekt doorgeschoten regelgeving en bewijslast'', aldus Van Hijum.

Ondernemingsorganisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland stelden eerder dat de Natura 2000-regels nu nog te ingewikkeld zijn, de procedures te lang en de uitvoeringslasten te zwaar.

Ondernemingen zijn volgens hen opgezadeld met de plicht om ''bijna onmogelijk onderzoek'' te doen naar de effecten van hun activiteiten op de natuur.