UTRECHT - De voorzieningenrechter in Utrecht heeft vrijdag de eis afgewezen van de ambtenaar Nico Nollen om het rapport over de handelwijze van burgemeester Gerd Leers van Maastricht in de zogenoemde Bulgaarse villa-affaire niet te publiceren.

Het rapport wordt zaterdag gepubliceerd. Nollen wilde dit voorkomen, omdat naar zijn mening zijn visie over de gang van zaken onvoldoende wordt belicht in het rapport.

Hij eiste opname in het rapport van zijn volledige weerwoord. Zo niet, dan zou het rapport niet mogen worden gepubliceerd. De rechter wees beide vorderingen van de hand.

De behandeling van het kort geding, dat Nollen had aangespannen tegen het onderzoeksbureau BING, was achter gesloten deuren om te voorkomen dat delen van het rapport voortijdig naar buiten zouden komen.

De motivering van de rechter wordt later bekendgemaakt.

Nollen probeerde vorige maand via de rechter een onderzoek naar zijn rol in de affaire te laten stoppen. Ook die zaak, aangespannen tegen de gemeente Maastricht, verloor hij.

De zaak draait om de aankoop van een vakantiewoning door Leers in Bulgarije. Het rapport van BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) moet uitwijzen of hij daarbij integer heeft gehandeld.