DEN HAAG - De VVD wil dat dit jaar honderd wetten en regels verdwijnen. Verder zouden er nog eens 43 kunnen worden vereenvoudigd. De liberalen willen onder meer af van de Winkeltijdenwet, het verplicht chippen van honden en de maatschappelijke stages.

Ook verplichte contributie aan product- en bedrijfschappen en de belasting op verpakkingen kunnen van de liberalen de prullenbak in.

Dat heeft VVD-leider Mark Rutte vrijdag bekendgemaakt. ''We willen het monster van de regeldruk een grote slag toebrengen.''

Schrappen van wetten en regels scheelt volgens de liberalen niet alleen veel administratieve lasten, maar maakt het ook mogelijk bestaande wetten beter na te leven en te handhaven. Overigens gaat het bij veel regelgeving waar de VVD vanaf wil om beleid waar de partij zich al eerder tegen keerde.

Normen

Omdat voor wetten die verdwijnen vaak langs andere weg weer allerlei regels in de plaats komen, komt de VVD ook met een aantal normen die dat moeten voorkomen. Van de liberalen mag de overheid alleen wetten maken als het echt niet anders kan.

Regels moeten uitgaan wat standaard is. Regels voor bedrijven moeten rekening houden met het doorsnee midden- en kleinbedrijf en niet gestoeld zijn op de gang van zaken bij grote en ingewikkelde ondernemingen.

Brussel

Wetten moeten ook zo simpel mogelijk zijn en niet vol zitten met allerlei uitzonderingen. De overheid zou ook niet voor alllerlei zaken vergunningen moeten vragen als deze al zijn in wetten en regels zijn vastgelegd. Veel regels komen uit Brussel.

De VVD heeft zich al eerder gekeerd tegen wildgroei aan Europese wetten. Nederland zou bij voorschriften uit Brussel er geen schepje bovenop moeten doen.