DEN HAAG - De Tweede Kamer gaat voorwaarden opstellen waaraan de toekomstplannen van het kabinet met de jeugdzorg moeten voldoen. Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) werkt momenteel aan voorstellen om het stelsel van de jeugdzorg te verbeteren.

Rouvoet hoopt de voorstellen in maart gereed te hebben.

De Kamer besloot eind vorig jaar een parlementaire werkgroep in te stellen om onderzoek te doen naar problemen in de jeugdzorg.

Al jaren wordt geklaagd dat de zorg te veel langs elkaar heen werkt en jongeren te lang moeten wachten op hulp.

Overhaast

Uit een donderdag bekendgemaakt plan van aanpak van de werkgroep blijkt nu ook dat de Kamer eisen gaat stellen op basis waarvan de voorstellen van Rouvoet worden beoordeeld.

PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem zei ervoor te willen waken dat de ongeveer vijf jaar oude wetgeving voor de jeugdzorg, waarop nu veel kritiek is, overhaast wordt aangepast.

Belang bij aanpassingen

Dijsselbloem wijst erop dat allerlei organisaties in de zorg en verschillende overheidslagen (Rijk, provincies en gemeenten) (financieel) belang hebben bij aanpassingen.

Daarom is het volgens hem zaak dat de werkgroep van de Kamer, waarin ook hij zitting heeft, dit voorjaar nog tijdens hoorzittingen alle partijen aan de tand voelt over hun rol in de jeugdzorg.