DEN HAAG - Jan de Vries van het CDA wil minister Ab Klink (Volksgezondheid) aan de tand voelen over ziekenhuisfusies.

''Bent u met de CDA-fractie van oordeel dat ziekenhuisfusies niet alleen de menselijke maat en keuzevrijheid aantasten, maar ook leiden tot minder concurrentie en dus hogere zorgkosten?'', schrijft hij de bewindsman.

De Vries vraagt zich af of gesteld kan worden dat er in bepaalde, inmiddels verwezenlijkte fusies sprake is geweest van een onjuiste beoordeling van de samenwerking en van de voordelen daarvan.

De Vries wil van de minster weten of hij grond ziet om te komen tot een stringenter toetsingskader en een heroverweging van de rol van de Nederlandse Mededingingsautoriteit bij fusies in de zorg.