DEN HAAG - De Tweede Kamer wil opheldering van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) over de mislukte aanslag tijdens een vlucht van een toestel van Delta Airlines van Schiphol naar de Amerikaanse stad Detroit.

De PVV wil zo snel mogelijk een debat, maar andere partijen willen in een brief uitleg over het incident waarbij een Nigeriaan tijdens de vlucht een explosief tot ontploffing probeerde te brengen.

''Hoe is het mogelijk dat iemand met dit soort materiaal kennelijk in het vliegtuig kan stappen'', vraagt VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven zich af.

''Ik wil opheldering over de feiten en ik wil weten welke maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen'', aldus PVV-Kamerlid Raymond de Roon. ''Blijkbaar zijn er nieuwe mogelijkheden gevonden om groot onheil aan te richten aan boord van een vliegtuig'', aldus het Kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie.

Veiligheid voorop

Volgens CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma zijn er vele vragen die om een antwoord vragen, maar moet eerst nagegaan worden of deze persoon alleen handelde, of dat er sprake is van een netwerk.

''De veiligheid van het vliegverkeer staat nu voorop'', aldus de CDA'er. Daarna dient volgens hem onder meer uitgezocht te worden hoe en waar het explosieve materiaal aan boord is gekomen, en wat de Amerikanen hebben gedaan met de informatie over de Nigeriaan.

Reputatie

PvdA-Kamerlid Ton Heerts maakt zich zorgen over de reputatie van luchthaven Schiphol. Die is in het geding, aldus Heerts. Schiphol is internationaal een belangrlijk doorvoerpunt waar reizigers overstappen en dan kan er volgens hem geen discussie zijn over de veiligheid.

PVV-leider Geert Wilders wil dat het kabinet ervoor zorgt dat Jasper Schuringa, een Nederlander die naar eigen zeggen de Nigeriaan tijdens de vlucht overmeesterde, een koninklijke onderscheiding krijgt. Volgens Wilders is hij een held.