DEN HAAG - Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) haalt 30 miljoen euro subsidie eerder uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om de werkloosheid in Nederland aan te pakken.

Het geld komt bovenop de 50 miljoen euro aan ESF-geld dat hiervoor al was gereserveerd.

Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken donderdag bekendgemaakt. Geld uit dit fonds is bedoeld om meer banen te creëren in de EU.

Nederland krijgt nu jaarlijks 113 miljoen euro aan ESF-gelden. In het kader van de crisismaatregelen haalt Klijnsma een deel naar voren.

Met dit geld kunnen gemeenten, UWV Werkbedrijf en opleidings- en ontwikkelingsfondsen mensen helpen die moeilijk aan een baan kunnen komen.

Het gaat vooral om gedeeltelijk arbeidsgeschikten, mensen zonder uitkering die willen werken, jonggehandicapten en 55-plussers.