DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het belastingplan 2010. Vorige maand had de Tweede Kamer de plannen van staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën al goedgekeurd.

De maatregelen kunnen nu op 1 januari van kracht worden.

Hoofdpunten van het belastingplan voor 2010 zijn een verlaging van de vennootschapsbelasting voor innovatieve activiteiten, een hogere MKB-winstvrijstelling en een verder fiscale stimulans voor de aanschaf van zuinige auto's.

Het systeem van vergoedingen aan werknemers wordt vereenvoudigd.

Steun

De Jager kreeg ruime steun voor zijn plannen. Een aantal fracties, waaronder die van GroenLinks, SP en de PvdA bleven wel tegen het afschaffen van de vliegbelasting.

Zij hadden liever gezien dat de vliegtaks op nul was gezet, om zo herinvoering mogelijk te houden. Maar De Jager voelde er niets voor om overbodig geworden wetgeving toch overeind te houden in de wet.