BRUSSEL - Milieuminister Jacqueline Cramer en haar collega's van andere EU-landen komen dinsdag bijeen in Brussel. Ze blikken terug hoe de VN-klimaattop in Kopenhagen op zo'n teleurstelling kon uitlopen.

De bewindslieden bespreken ook hoe het verder moet.

De EU-landen hadden beloofd 20 procent minder CO2 uit te stoten in 2020 vergeleken met 1990. Ze wilden die reductie opvoeren naar 30 procent als er in Kopenhagen een ambitieus akkoord op tafel zou komen.

Dat gebeurde echter niet. De EU koppelt die belofte nu waarschijnlijk aan volgende VN-klimaattop, in Mexico.

Vervuiling Oostzee

De milieuministers bespreken bij hun driemaandelijkse EU-beraad ook bestrijdingsmiddelen, de vervuiling van de Oostzee en het afnemend aantal planten- en diersoorten. Bij de rondvraag bespreken ze ook het EU-plan dat nieuwe bestelbusjes minder CO2 mogen uitstoten.

Minister Cramer zal bij de rondvraag pleiten voor groene criteria bij de energieopwekking uit bio-afval zoals houtsnippers. Die criteria moeten van Cramer net zo streng en milieuvriendelijk zijn als voor biobrandstof.