AMSTERDAM – De leeftijdsonafhankelijke leerplicht is een interessante optie om allochtonen die niet gedwongen kunnen worden op inburgeringscursus te gaan, toch te laten inburgeren.

Dat stelt minister Eberhard van der Laan (Integratie) in een interview met NU.nl. "Uitgangspunt hiervan is dat je je hele leven blijft leren."

Volgens de minister is met name de inburgering van ouders van allochtone kinderen essentieel om grote problemen voor hen en de samenleving te voorkomen.

"Als ouders geen Nederlands spreken komen hun kinderen als ze vier zijn met twee jaar achterstand op school. Werk dat maar eens weg", aldus Van der Laan.

"Ze lopen volgens de statistieken een twee keer zo grote kans op schooluitval, drie keer dat ze geen baan vinden en vijf keer dat ze contact met politie en justitie krijgen. Een drama voor die kinderen en voor de samenleving."

Criteria

De minister stelt dat het plan van een leeftijdsonafhankelijke leerplicht nog verder moet worden uitgedacht. Zo is nog niet bekend volgens welke criteria Nederlanders verplicht kunnen worden ook op latere leeftijd te blijven leren.

"Deze oplossing moet verder uitgedacht en uitgewerkt worden, maar mensen die er verstand van hebben zeggen dat je dit voor iedereen zou kunnen verplichten."

Van der Laan kwam onlangs met een integratiebrief. Hierin pleit hij ervoor een einde te maken aan de vrijblijvendheid van integratie. De leeftijdsonafhankelijke leerplicht is volgens hem een maatregel om dit concreet te maken.

"Het is bespottelijk dat ik moeders tegenkom die niet weten op welke school hun kind zit. Zo ver staan ze af van de school. Zeker over de Nederlandse taal mag geen discussie bestaan, die moet je beheersen."

Lees hier het interview