DEN HAAG - De top van het kabinet heeft dinsdagavond ruim 2,5 uur overlegd over de toekomstige rol van Nederland in Afghanistan.

Het kabinet denkt al langer na over de periode na 2010, als de huidige missie in Uruzgan is beëindigd.

Bovendien zijn onlangs verzoeken van de Amerikaanse regering en van de NAVO gekomen om de militaire aanwezigheid in Afghanistan te verlengen.

Premier Jan Peter Balkenende overlegde op zijn ministerie aan het Binnenhof met de vicepremiers Wouter Bos en André Rouvoet en de meest betrokken ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken), Eimert van Middelkoop (Defensie) en Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking).

Zij schoven later bij het overleg aan en vertrokken iets eerder. Ook de commandant der strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, was bij het overleg.

Mededelingen

Voorafgaand en na afloop van het overleg deden betrokkenen geen inhoudelijke mededelingen. Bos zei dat hij het een nuttig gesprek vond.

Van Middelkoop sprak van een goede vergadering. Rouvoet wees op de afspraak met de Kamer dat het kabinet voor 1 maart een besluit meedeelt. ''Maar hoe eerder hoe beter'', voegde hij daaraan toe.

Gevoelig

Een langere inzet in Afghanistan ligt politiek zeer gevoelig. De PvdA, zowel de ministers als de fractie, wil hoe dan ook alle militairen weg uit de provincie Uruzgan, omdat dit twee jaar geleden is beloofd.

De sociaaldemocraten zien een missie van enige omvang elders in Afghanistan ook niet zitten.

De fractie van de ChristenUnie wil eveneens weg uit Uruzgan maar ziet nog mogelijkheden elders in het land. Het CDA houdt vooralsnog alles open.

Kleinere bijdrage

CDA-minister Maxime Verhagen en de minister van Defensie, Eimert van Middelkoop van de ChristenUnie, zitten op de lijn van een nieuwe maar wel kleinere militaire bijdrage in Uruzgan.

Het zou hen gaan om een missie van zevenhonderd tot duizend man, zo hebben goed ingelichte bronnen eerder gemeld.

Volgens deze kringen streeft het kabinet ernaar om op 8 januari een besluit te nemen.