DEN HAAG - Milieuminister Jacqueline Cramer vindt onafhankelijk onderzoek naar de opwarming van de aarde 'zinloos'. Zij zei dit donderdag in de Tweede Kamer in een vinnig klimaatdebat.

Volgens VVD-Kamerlid Helma Neppérus is onafhankelijk onderzoek nodig naar aanleiding van de recente affaire over gehackte e-mails van een gerespecteerd Brits klimaatonderzoeksinstituut.

Uit die mails zou blijken dat wetenschappers knoeien met gegevens over klimaatverandering.

Cramer nam het op voor wetenschappers, die volgens haar altijd rekenschap afleggen aan elkaar en volgens de ''hoogste standaarden'' wikken en wegen over de stand van het klimaat.

Niks frauduleus

Zij roemde nadrukkelijk het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. ''In welke onafhankelijke keurmeester heeft U meer vertrouwen dan in het IPPC?'', aldus de PvdA-bewindsvrouw. Er is volgens haar 'niks frauduleus' aan de mails.

Cramer verwees naar de VN-klimaattop in Kopenhagen, waar 192 landen onderhandelen 'met een zeer uiteenlopende politieke cultuur en klimaatachtergrond'. ''En toch accepteren ze de consensus van het IPCC.''

Nepperus hield niettemin vast aan haar verzoek. De VVD'ster zei dat andere landen zoals de Verenigde Staten en Engeland onderzoek hebben toegezegd. Zij riep Cramer op met die landen samen te werken. ''Als blijkt dat niet is gerommeld, staat U des te sterker.''

Noodzaak tot handelen

PVV-Kamerlid Richard de Mos vertrouwt het IPCC helemaal niet. Hij sprak van een politieke organisatie die 'van begin af aan' haar positie heeft bepaald dat de mens schuldig is aan de opwarming van de aarde.

Volgens hem staat dat juist niet vast. Volgens Cramer zijn er ''duizenden'' wetenschappers die tot dezelfde conclusies komen. ''Deze consensus noodzaakt tot handelen'', aldus de minister. Niets doen zou volgens haar op termijn tot nog veel hogere kosten leiden.

Eindeloos circus

GroenLinkser Kees Vendrik verweet de VVD de affaire met de gekraakte mails aan te grijpen om de klimaatdiscussie in het honderd te laten lopen.

Als de liberalen het niet vertrouwen, zouden ze te rade moeten gaan bij prominente oud-VVD-milieuministers Ed Nijpels en Pieter Winsemius. ''Het barst van het onderzoek",' vervolgde Vendrik. ''Het is een eindeloos circus van hoor en wederhoor.''